CEMENT W WORKACH 25 kg 

Oferujemy:

– cement II B-V32,5 R niebieski
– cement I 42,5 R czerwony